Sommaröppet på Unkan

Ungdomsgården Rastis håller öppen sommarverksamhet för blivande sjundeklassister och äldre

v. 23:

Tisdag – kl. 15.00 – 21.00
Onsdag – kl. 15.00 – 21.00
Torsdag – kl. 15.00 – 21.00

v. 24:

Tisdag – kl. 15.00 – 21.00
Onsdag – kl. 15.00 – 21.00
Torsdag – kl. 15.00 – 21.00

v. 25 (midsommarveckan):

Tisdag – kl. 15.00 – 21.00
Onsdag – kl. 15.00 – 21.00 (GRILLFEST)

Sommarverksamheten avslutar vi alltså med en grillfest på gården onsdagen 18 juni och då är ALLA välkomna! Lågstadie, högstadie, föräldrar, mostrar, fastrar, mor- och farföräldrar, bekanta… ja ALLA!

Hjärtligt välkomna!

/ Rastis Crew

sommarbild